ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thanhquang2636@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_trao_giai_thuong.jpg Ban_giam_khao_va_HS_co_vu.jpg Anh_nem_bong__1.jpg Anh_nem_bong_5.jpg Anh_nem_bong_4.jpg Anh_nem_bong_3.jpg Anh_nem_bong_2.jpg Anh_Ban_giam_khao_do_nem_bong.jpg Anh_chay_60m_nam.jpg Anh_Ban_giam_khao.jpg Quoc_Ca_Viet_Nam__Top_Ca.mp3 Doan_ca__nhieu_ca_si.mp3 Canh_hoc_sinh_chuan_bi_du_le_.jpg Canh_quan_truong.jpg Canh_le_nha_giao_viet_nam.jpg 100_2038.jpg 100_2037.jpg 100_2036.jpg 100_2035.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LỜI HAY - Ý ĐẸP

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hồ sơ đề nghị xét kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Minh Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:55' 13-03-2013
  Dung lượng: 12.2 KB
  Số lượt tải: 44
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu 1B - Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
  PHÒNG GD VÀ ĐT MỸ TÚ
  TÊN ĐƠN VỊ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: /TTr-...
   ..........., ngày tháng năm 20...
  
  V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 20...
  
  
  Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Tú

  Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/8/2005, đơn vị ...................................................................................................
  đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 20... cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
  1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: ........ người
  Trong đó:
  - Đang làm việc: .......... người
  - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ........ người,
  - Đã chuyển sang ngành khác: ......... người
  2. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ......... người
  3. Người nước ngoài: ......... người
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT.
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (ký tên và đóng dấu)


  
  
  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
  KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 20...
  (Kèm theo Tờ trình số /TTr-........., ngày ...... tháng ..... năm 20...)

  TT
  Giới tính
  Họ và tên
  Chức vụ
  Đơn vị
  Số năm công tác trong ngành giáo dục
  Số năm đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương
  Ghi chú
  (VD: 2 CSTĐCS, 1 CSTĐ cấp tỉnh, 5 năm công tác vùng khó...)
  
  1
  Ông
  
  
  
  
  
  
  
  2
  Bà
  
  
  
  
  
  
  
  3
  Ông
  
  
  
  
  
  
  
  ...
  ...
  
  
  
  
  
  
  
  *Lưu ý:
  - Đánh trên file Excel, không viết tắt Họ và tên, chức vụ, đơn vị; và gửi về địa chỉ mail: pgdmytu@soctrang.edu.vn
  - Đề nghị ghi rõ các trường hợp xét tặng sớm sớm hơn thời gian qui định vào cột Ghi chú để làm cơ sở tính số năm xét tặng Kỷ niệm chương.  Mẫu 2A - Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành giáo dục

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

  I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
  Họ và tên: ......................................................................... Nam, Nữ: ...................
  Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Dân tộc: .....................
  Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
  Chức vụ và nơi công tác trong ngành giáo dục: ...................................................
  Ngày vào ngành giáo dục: ...................................................................................
  Ngảy nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD): ................................................
  Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi): .................................
  Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):
  + Cấp cơ sở: ............................................................................................................
  + Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: ........................................................................................
  Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ................................................................
  Mức kỷ luật:
  + Ngày ký Quyết định kỷ luật: ...............................................................................
  + Ngày ký Quyết định xóa kỷ luật: ........................................................................
  Tổng số năm được tính để xét tặng Kỉ niệm chương: ..........................................
  II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:
  Thời gian
  Từ tháng, năm đến tháng năm
  Chức vụ, nơi công tác
  Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ......................, ngày ........ tháng ........ năm 20...
  Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai

  Mẫu 2B - Bản tóm tắt thành tích cá nhân ngoài ngành giáo dục

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

  I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
  Họ và tên: ......................................................................... Nam, Nữ: ...................
  Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Dân tộc: .....................
  Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
  Chức
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  XEM BÁO